Despre Noi

S.C ERA XXI SRL Deva este o societate comercială cu capital privat integral românesc, ce a luat fiinţă in anul 1994 sub denumirea de SC CLASS PROIECT SRL Deva. Obiectul de activitate iniţial, a fost construcţii, proiectare şi comercializare materiale de construcţii, însa odata cun anul 1995 obiectul de activitate se completează cu activitatea de colectare şi valorificare a materialelor reciclabile. Anul 2002 aduce mari schimbari atât in structura, denumire cat si in domeniul de activitate al firmei; denumirea societăţii s-a schimbat din CLASS PROIECT în ERA XXI, iar domeniul principal de activitate a devenit recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN 3832. În scurt timp societatea a reuşit să-şi câştige un loc important pe piaţa de profil datorită atât calităţii serviciilor oferite cât şi a faptului că am pus înainte de toate interesul partenerului. Compania noastră este recunoscută pe plan local si regional pentru promptitudinea şi calitatea serviciilor oferite. Pentru a face faţă exigenţelor pieţei, am investit în instalaţii performante pentru recilclare, în sistemul logistic şi în programe pentru securitatea muncii. De asemenea, punem accent deosebit pe creşterea constantă a nivelului de pregătire teoretică şi practică a tuturor angajaţilor. Compania noastră prestează servicii de colectare şi valorificare a deşeurilor de hârtie, mase plastice, deşeuri metalice feroase şi neferoase, lemn, sticlă si DEEE, transport cu autocamioane specializate, dotate cu abrokipper şi autocamioane cu prelată. Produsele şi serviciile noastre au ca principal piaţă de desfacere România.